رایانه

نسخه شیعی نرم افزار «المکتبة الشاملة»

۰۸٫۲۰٫۱۳۹۴  |  بدون دیدگاه. ››

نرم افزار «المکتبة الشاملة» یکی از قویترین نرم افزارهای ذخیره سازی اطلاعات متنی است که با امکاناتی ویژه، همچون جستجوی بسیار دقیق و برنامه مکتبه الشامله کتابهای عربی شیعهسریع، خدمات شایانی به محقّقان، ... بیشتر بخوانید.. »