اطلاعیه های جدید سال ۹۸

   تاریخ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۸    دیدگاه : ۰    نویسنده : حوزه   کد نوشته : 5369   موضوع : آخرین اخبار حوزه, معاونت فرهنگی  

۱ – شروع دوره اختبار مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان از ۲۲ تیرماه ۹۸ ساعت ۷ صبح

۲ – شروع دوره ادبیات کارگاهی مختص طلاب پایه اول تا چهارم از پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۹۸ ساعت ۷ صبح

۳ – طلاب محترمی که در مسابقات حفظ کلام الله مجید شرکت داشته و مقام کسب کرده اندجهت مشخص نمودن درس حتما تا ۲۰ تیرماه ۹۸ به معاونت تهذیب مدرسه مراجعه نمایند.