برنامه امتحانات استادیاری ترم دوم سال تحصیلی۹۸-۹۷ اعلام شد.

   تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۷    دیدگاه : ۰    نویسنده : سعادت برین   کد نوشته : 5234   موضوع : آموزش سطح دو, آموزش سطح یک, تابلوی اعلانات آموزش, معاونت آموزش حوزه  

pdfبرنامه امتحانات استادیاری ترم دوم سال تحصیلی۹۸-۹۷