مصائب وارده بر حضرت زهرا به اعتراف “جوینی “

   تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۳    دیدگاه : ۰    نویسنده : حوزه   کد نوشته : 2108   موضوع : پاسخگویی به شبهات, معاونت پژوهش  

پاسخ به شبهات فاطمیه

مصایب وارده بر حضرت زهرا به اعتراف “جوینی “عالم بزرگ اهل سنت

ابرهیم بن محمد بن الموید معروف به جوینی که از مشایخ واساتید ذهبی است( معجم شیوخ ذهبی، ص125، شماره 156) در کتاب فرائد السمطین از ابن عباس نقل می کند که او گفته است:

روزی پیامبر نشسته بود، حسن بن علی بر او وارد شد، دیدگان پیامبر که بر حسن افتاد اشک آلود شد. سپس حسین بن علی بر آن حضرت وارد شد، مجددا پیامبر گریست.در پی آن دو، فاطمه وعلی بر پیامبر وارد شدند، اشک پیامبر با دیدن آن دو نیز جاری شد، وقتی از پیامبر علت گریه بر فاطمه را پرسیدند، فرمود:

انی لما رایتها ذکرت ما یصنع بها بعدی کانی بها وقد دخل الذل بیتها وانتهکت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وکسر جنبها واسقطت جنینها وهی تنادی یا محمداه فلا تجاب وتستغیث فلا تغاث

” زمانی که فاطمه را دیدم به یاد صحنه ای افتادم که پس از من برای او رخ خواهد داد.گویا

می بینم ذلت وارد خانه او شده، حرمتش پایمال گشته، حقش غصب شده، از ارث خود ممنوع گشته،پهلوی او شکسته شده،وفرزندی را که در رحم دارد سقط شده در حالی که پیوسته فریاد می زند :یا محمداه ولی کسی به او پاسخ نمی دهد، استغاثه می کند، اما کسی به فریادش نمی رسد”

فرائد السمطین ج2 ص34

ترجمه جوینی

ذهبی که یکی از استوانه های اهل سنت است در مورد جوینی می گوید:

امام،محدث،یگانه اکمل

ونیز در باره او گوید:نسبت به روایت بسیار توجه وعنایت داشته ودر بررسی وبه دست آوردن جهات حدیث کوشش بسیار می نموده

تذکره جلد 4 ص298

ابن حجر نیز شرح حال اورا نگاشته ونسبت به او ستایش کرده است

“درر “جلد 1 ص67