شبهات فاطمیه

   تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۳    دیدگاه : ۰    نویسنده : حوزه   کد نوشته : 2063   موضوع : پاسخگویی به شبهات, معاونت پژوهش  

1) اگر علی شیر خدا بود و با آن شجاعت چرا در مقابل هجمه آنان دفاع نکرد؟

2) نشستن حضرت علی در خانه و اجازه به زهرا سلام الله علیها برای باز کردن در با غیرت و مردانگی حضرت علی منافات دارد

3) ابوبکر نسبت به حمله به خانه فاطمه وگشودن آن اعتراف واظهار پشیمانی می کند

4) اثبات هتک حرمت خانه حضرت زهرا با یک روایت صحیح السند از کتب اهل سنت

5) اعتراف دانشمند بزرگ اهل سنت بر مصیبت حضرت زهرا…

6) مصائب وارده بر حضرت زهرا به اعتراف “جوینی “عالم بزرگ اهل سنت

7) روایت ابن ابی دارم عالم بزرگ اهل سنت در شهادت حضرت زهرا

8) این که به یک زن بی دفاع حمله شود چنین ننگی شاید از فردی ناشناس یا بی آبرو سر بزند!

9) هتک حرمت خانه زهرا به روایت صحیح بلاذری عالم بزرگ اهل سنت

10) اگر حضرت زهرا شهید شده است چرا در تقویم از این واقعه تحت عنوان وفات یاد شده است؟

11) اثبات شهادت صدیقه طاهره طبق کتب شیعه

12) چگونه در خانه فاطمه شکسته شد و او بین در و دیوار قرار گرفت؟

13) سقط جنین حضرت فاطمه (س) در کتب اهل سنت

14) روایت ابن قتیبه و هتک حرمت خانه زهرا