اثبات وجود امام زمان با یک آیه از قرآن

   تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۳    دیدگاه : ۰    نویسنده : حوزه   کد نوشته : 2045   موضوع : معاونت پژوهش  

پاسخ-به-شبهه-ها

اثبات وجود امام زمان با یک آیه از قرآن

خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید:

انما انت منذر ولکل قوم هاد رعد 7

“همانا تو بیم دهنده ای وهر قومی هدایتگری دارد”

از این آیه به وضوح استفاده می شود که برای هر قومی در هر عصر وزمانی هدایت کننده ای است به حق وحقیقت.ونیز استفاده می شود زمین هیچ گاه از هادی به حق خالی نمی شود.

وهدایتگر در آیه خداوند نمی تواندباشد زیرا گذشته از آنکه در هدایتگر بودن خدا شکی نیست آیه می گوید در هر عصر وزمانی هدایتگر خاصی است یعنی زمان  امام علی یک هدایتگر،زمان امام حسن یک هدایتگر،زمان امام حسین یک هدایتگروهمینطور سایر زمان ها واین تعدد هادیان را در هر عصر وزمانی می رساند در حالی که خداوندیکتا ویگانه است.

ومراد از هدایتگر دانشمندان وعلما هم نمی توانند باشد.زیرا در هر عصر وزمانی علما متعددی وجود دارد نه یک هدایتگر.

 

گذشته از این خداوند می گوید که در هر عصری هدایتگری است که حتما به حق وحقیقت هدایت می کند واین اقتضا می کند هدایتگر معصوم باشد تا مردم را دچار اشتباه نکند وآنان را منحرف نکند در حالی که علما معصوم نیستند.

طبری از مفسران اهل سنت در تفسیر خود جامع البیان ج13 ص142 از ابن عباس نقل می کند وقتی آیه نازل شد پیامبر دست خودرا برسینه گذاشت وفرمود:من منذرم وبرای هر قومی هادی است.آن گاه اشاره به شانه علی کرد وفرمود:تنها به واسطه تو است که هدایت شوندگان بعد از من هدایت می شوند.

حاکم نیشابوری یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در مستدرک ج3 ص129 از علی علیه السلام نقل می کند:رسول خدا منذر ومن هادی ام.

سیوطی یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در درالمنثور ج4 ص45 از علی علیه السلام در تفسیر آیه نقل می کند:

رسول خدا منذر ومن هادی هستم

کلینی. عالم بزرگ شیعه در کافی ج1 ص191 از امام باقر نقل می کند:

رسول خدا منذر وبرای هرزمانی امام وهادی ای است که مردم را به آنچه پیامبر خدا آورده هدایت می کند.

از این آیه با توجه به آنچه گفته شد به دومطلب اساسی

می توان دست یافت

1خداوند برای همه زمان ها هادی وامامی معصوم قرار داده است که طبق روایات سنی وشیعه اهل بیت پیامبر هستند

2در زمان حاضر هم هادی وامام معصومی وجود دارد.