برگزیده قوانین آموزش

ماده 13: در هر نیم سال تحصیلی انتخاب درس به طور معمول از 640 تا 750 ساعت درس می باشد و اگر طلبه ای تقاضای انتخاب درس کمتر از حد مذکور داشته باشددر صورت صلاحدید مدیر مدرسه انتخاب درس تا حداقل 450 ساعت بلامانع می باشد.

شرایط ارتقایی

ماده 14: طلاب پایه دوم به بالا که مشکل انظباطی و آموزشی نداشته باشند با صلاحدید مدیر مدرسه می توانند هر سال تحصیلی در روز حداکثر دو درس بیش از حد نصاب مذکور به صورت حضوری و با احراز شرایط ذیل انتخاب نمایند:

1) قبولی در کلیه دروس انتخابی سال گذشته

2) کسب معدل حداقل 16 در کلیه دروس اصلی سال گذشته

3) نداشتن نمره کمتر از 15 در هیچ ماده درسی

ماده 15: طلابی که در امتحانات خرداد قبول شده اند با صلاحدید مدیر مدرسه می توانند با رعایت شرایط ذیل حداکثر تا 750 ساعت درس انتخاب کرده و در امتحانات ارتقایی شهریور شرکت کنند

1) قبولی در کل دروس انتخابی سال جاری

2) کسب نمره نهایی 16 در هر درس اصلی(ادبیات،منطق،فقه و اصول) از دروس انتخابی سال جاری

3) کسب معدل 15 در مجموع سایر دروس

تبصره: نمره قبولی امتحان ارتقایی 16 می باشد.

متن ماده 19 آموزشی:

اگر طلبه ای در طی یک ترم بیش از یک چهارم ساعات تعیین شده یک درس را غیبت موجه داشته باشد موجب حذف درس و درج نمره صفر خواهد شد

توجه: محاسبه مذکور ترمی محاسبه می شود

توضیح:(هر غیبت غیر موجه به منزله 2 غیبت و هر 3 تأخیر به منزله 2 غیبت موجه حساب می شود)

متن ماده 20 آیین نامه آموزشی:

اگر طلبه ای بیش از اندازه دو روز درسی در یک ماه را غیبت غیر موجه نماید موجب محرومیت از شهریه در آن ماه می گردد.

توضیح، طبق ماده ی فوق:

1 – طلابی که 4 درس دارند چنانچه در ماه 8 جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند مشمول ماده فوق می شوند

2 – طلابی که 3 درس دارند چنانچه در ماه 6 جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند مشمول ماده فوق می شوند

3 – طلابی که 2 درس دارند چنانچه در ماه 4 جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند مشمول ماده فوق می شوند

4 – طلابی که 1 درس دارند چنانچه در ماه 2 جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند مشمول ماده فوق می شوند

                                                                                                                                  معاونت آموزش


دیدگاه های کاربران