برنامه حفظ قرآن

[tabs type=”vertical”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]طرح تابستانی حفظ قرآن کریم(تابستان 93)[/tab][/tabs]

با همت استاد بدری زیدعزه دوره حفظ قرآن حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان با هدف آشنایی طلاب این حوزه با حفظ قرآن از سال تحصیلی 92-91 آغاز شده و تاکنون بیش از 25 نفر مشغول به حفظ قرآن هستند که از یک جزء شروع می شود تا 25 جزء قرآن.

در طی این مدت اردوهای مختلفی برگزار شده از جمله دو دوره اعزام تابستانی به مشهد مقدس و تبریز و اعزام 6 نفر به شهر مقدس قم جهت حفظ قرآن در طول سال تحصیلی.

اسامی حافظان قرآن به قرار ذیل می باشد:

حفظ قرآنعکس

4213


دیدگاه های کاربران